[BACK TO BASIC] Câu chuyện Marketing hiện nay?

 

Mình nhận thấy hiện nay thuật ngữ “back to basic” ngày càng được nói đến nhiều và cũng rất nhiều người quay lại làm những thứ cơ bản, các trung tâm đào tạo cũng lấy câu này làm phương chỉ nam để chỉ dẫn cho học viên.

Người Việt Nam mình, nghĩ lại thì cái gì cũng đi ngược lại với Thế Giới. TG người ta làm offline cho bưa chè và càng ngày càng phát triển TMĐT, VN mình làm TMĐT cho bưa chè rồi quay lại làm offline bền vững.

Câu nói: ” Chưa học bò lo học chạy” có vẻ rất đúng. Rất nhiều người ban đầu thì muốn làm những cái rất cao siêu, hợp trend với thế giới và bây giờ quay trở lại làm những thứ vô cùng căn bản ví dụ như các ông lớn đang quay lại làm nông nghiệp ( mặc dầu nước ta là nước có nền văn minh lúa nước cả nghìn năm rồi).

Nói thế mới thấy, để tránh trường hợp các bạn muốn đi quá nhanh lại hỏng kiến thức cơ bản, thì mình vẫn khuyên các bạn có gắng học Marketing bài bản, biết cái gì là cốt lõi để sau này đỡ phải ngồi cày lại từ những cái cơ bản nhất.

#backtobasic #marketingcanban #saigonngaymua #hillphan