Chia sẻ về Marketing cho người mới

Tổng hợp các bài viết của mình cũng như mình sưu tầm được của các Pro về Marketing. Mình sẽ viết theo những gì mình nghĩ để các bạn có thể dễ hiểu nhất. OK